Ένωση Ιδιοκτητών Ψυχικού

 

Αγαπητοί Φίλοι

Μετά από μεγάλο διάστημα αναμονής έχουμε θετικές εξελίξεις στο θέμα τών τιμών ζώνης. Αντιπαρερχόμαστε την παραπληροφόρηση και τις ύβρεις από διαφόρους τοπικούς παράγοντες και τα έντυπα που τους προβάλουν και σάς ενημερώνουμε ότι
μετά από προσφυγή τού Σωματείου μας
η τιμή τής Β ζώνης Ψυχικού με απόφαση τού Συμβουλίου τής Επικρατείας μειώθηκε αναδρομικώς από €5150
σε €4.100 (από το 2007 μέχρι 7/6/2016).
Επίσης, μετά τις 8/6/16 ισχύει νέα τιμή €4000 --η πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων δέχθηκε η νέα τιμή να ανέρχεται στις €3450 (μείωση 16%), μόνον μία Δημοτική σύμβουλος (η κα Χ. Συμεωνίδου) πρότεινε νέα τιμή κάτω από τις 3000€ εφόσον η Τράπεζα τής Ελλάδος διαπιστώνει πτώση τών ακινήτων κατά 45%, κάτω από τις τιμές τού 2007.


Η τιμή 5.150 € κρίθηκε οριστικώς άκυρη για το 2007, παρά την προσπάθεια τής Δημοτικής Αρχής (Κατσαρού-Ξυριδάκη) να την εμφανίζει ως βάσιμη και να την διατηρεί σε ισχύ επί ...10 και πλέον χρόνια, αγνοώντας 3 αποφάσεις τού Συμβουλίου Επικρατείας. Κάθε ιδιοκτησία στη Β ζώνη δικαιούται συμψηφισμό οφειλών, και επιστροφή ποσών μετά από νέα εκκαθάριση που θα γίνει από τη μηχανογράφηση τού υπ. Οικονομικών. Συνιστούμε σε όσους ιδιοκτήτες έχετε κάνει μεταβιβάσεις (αγορές/πωλήσεις, γονικές παροχές) μετά το 2007 με τιμή ζώνης 5150, να υποβάλετε αίτηση επιστροφής φόρου στην ΔΟΥ που υπάγεστε.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε όσους συμπολίτες μας βρίσκονται ακόμη σε άγνοια ή παραπληροφορούνται. Σημειώστε ότι μετά την συμμόρφωση τού υπ. Οικονομικών  η μόνη υπηρεσία που ακόμη δεν έχει συμμορφωθεί με τις αποφάσεις τού Συμβουλίου Επικρατείας είναι ο Δήμος Ψυχικού επί δημαρχίας τού Παντελή Ξυριδάκη και τών συνεργατών του κκ Καριότη, Αλεξοπούλου, Λάβδα, Σαμαρόπουλου, Μαζαράκη, Ζαφρακοπούλου και Παπαγεωργίου.


Δυστυχώς εκτός από την β ζώνη Ψυχικού και τις ζώνες Α και Γ Φιλοθέης (όπου κάποιοι κάτοικοι --και όχι ο Δήμος-- προσέφυγαν και κέρδισαν) οι ιδιοκτήτες σε όλες τις υπόλοιπες ζώνες δεν θα τύχουν ευνοϊκών μειώσεων, καθώς οι επικεφαλής τού Δήμου τούς ενέπαιξαν. ( link - Τα δημοσιεύματα παραπληροφορούν τους δημότες, και αποσιωπούν το γεγονός ότι οι επικεφαλής τού Δήμου κυριολεκτικώς πήραν στο λαιμό τους όλες τις ζώνες Ψυχικού και Φιλοθέης. Όποιοι ενημερωνονται από τα τοπικά έντυπα και τις αναρτήσεις τών επικεφαλής τού Δήμου, δεν πρόκειται ποτέ να καταλάβουν ότι εξαπατώνται εντελώς ξεδιάντροπα από μία μικρή, "ηγετική" ομάδα.)


Επικοινωνία: info@enip.gr