Ένωση Ιδιοκτητών Ψυχικού

 

Αγαπητοί Φίλοι

Μετά από μεγάλο διάστημα αναμονής έχουμε θετικές εξελίξεις στο θέμα τών τιμών ζώνης. Αντιπαρερχόμαστε την παραπληροφόρηση από διαφόρους τοπικούς άρχοντες και τα έντυπα που τους προβάλουν και σάς ενημερώνουμε ότι
μετά από προσφυγή τού Σωματείου μας
η τιμή τής Β ζώνης Ψυχικού με απόφαση τού Συμβουλίου τής Επικρατείας μειώνεται αμέσως και αναδρομικώς από 5150 €
σε 4.100 € (από το 2007 και μετά). 
Η τιμή 5.150 € κρίθηκε οριστικώς άκυρη για το 2007 και εξής. Κάθε ιδιοκτησία στη Β ζώνη δικαιούται συμψηφισμό οφειλών, και επιστροφή ποσών μετά από νέα εκκαθάριση. Για τη διαδικασία συμψηφισμού οφειλών και διεκδίκησης τών ποσών που σάς οφείλονται, μπορείτε να απευθυνθείτε σε δικηγόρο τής επιλογής σας ή να στείλετε email εδώ.
Παρακαλούμε να ενημερώσετε όσους συμπολίτες μας βρίσκονται ακόμη σε άγνοια ή παραπληροφορούνται, αν θέλετε αυτή τη φορά η απόφαση τού ΣτΕ που μάς δικαιώνει να γίνει σεβαστή, όχι μόνον από την Εφορία αλλά και από την δημοτική αρχή.

Θυμίζουμε ότι οι δήμαρχοι κκ.Κατσαρού και Ξυριδάκης είναι μοναδικές περιπτώσεις δημάρχων στην Ελλάδα που ενώ είχαν αντίστοιχες ευνοϊκές αποφάσεις τού ΣτΕ υπέρ τών δημοτών τους από το 2009 (ΣτΕ 2107/2009 και 3626/2010) αρνήθηκαν πεισματικά να τις εφαρμόσουν. Αντιθέτως, πήγαιναν στο υπουργείο Οικονομικών και προσδιόριζαν παρανόμως εκ νέου διογκωμένες τιμές με στοιχεία που ήταν κατά πολύ χαμηλότερα, ενώ το 2012 οι κκ Ξυριδάκης και Καριότης πήγαν στο ΣτΕ και είπαν (διά τού δικηγόρου τους) ότι η τιμή 8900 που είχε ορίσει η κυρία Κατσαρού στην Β ζώνη ήταν εύλογη για το 2010 με αποτέλεσμα τόν εφιάλτη που ζήσαμε τον Οκτώβριο τού 2013.


Όλες αυτές οι υπονομεύσεις σε βάρος τών ιδιοκτητών τού Ψυχικού πρέπει κάποια στιγμή να τελειώνουν, και για αυτό ζητούμε να βοηθήσετε όσο μπορείτε στην ενημέρωση τών συνδημοτών μας. Είναι πλέον στο χέρι σας η περιφρούρηση τού δεδικασμένου που διατάσσει αναδρομική μείωση τής τιμής Β ζώνης Ψυχικού στις 4.100 €. Η απόφαση αυτή ακυρώνει σε μεγάλο βαθμό αναδρομικώς τις μεθοδεύσεις όσων αιρετών μας επεδίωκαν την αύξηση τών κονδυλίων που διαχειρίζονται, μέσω τής διογκώσεως τών τιμών ζώνης τού Ψυχικού. (Η απόφαση ΣτΕ 2333/2016 μόλις δημοσιεύθηκε και θα την βρείτε εδώ. Η προσφυγή τού Δήμου που απορρίφθηκε είναι εδώ).


Επικοινωνία: info@enip.gr