Η νωση Ιδιοκτητν Ψυχικο εναι σωματεο αναγνωρισμνο απ το Πρωτοδικεο ( 2010), και συστθηκε για τους εξς σκοπος

1. την αναβθμιση και προστασα απ την υποβθμιση τς ατομικς ιδιοκτησας, τς δημοτικς δημσιας περιουσας και τς ποιτητας ζως στο προστιο Ψυχικο

2. την προστασα τν συμφερντων τν μελν και εν γνει το προαστου Ψυχικο απ αυθαρετες παρνομες ενργειες τς Διοκησης, νπδδ τρτων, σε χωροταξικ, οικοδομικ, φορολογικ και εν γνει στα σχετικ με την ιδιοκτησα θματα

3. την ενημρωση και υποστριξη τν μελν σε θματα νομικς, τεχνικς λλης συναφος με την ιδιοκτησα φσεως

4.την ενημρωση και συνεργασα τν μελν σε θματα που αφορον στην διαχεριση τς ιδιοκτησας τους, και η λειτουργα κθε ιδιοκτησας και εν γνει τς πλης με καννες οικολογας και αειφορας

5. την καλλιργεια σχσεων επικοινωνας και αλληλεγγης μεταξ τν μελν και

6. την εκπροσπηση αυτν ναντι τν κρατικν Αρχν, τν Δικαστηρων τρτων, σε σχση με τους ανωτρω σκοπος